Parkovi Duga Resa

Poslovna iskaznica

Naziv tvrtke:

Čistoća Duga Resa d.o.o.

Datum osnutka:

Odlukom Glavne skupštine od 25.10.2012. dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću

Podaci:

Adresa: Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa
Tel./faks: +385(0) 47 843 048
E-mail: info(at)cistoca-dugaresa.hr

Matični broj:   2936542
OIB:   22543506354
Temeljni kapital:   20.000,00 kuna
Žiro Račun:   Zagrebačka banka d.d. : 2360000-1102310447
MBS:   080811416 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

Vlasnička struktura:   100 % vlasništvo – Grad Duga Resa
OIB:   15857239976
Duga Resa 47250, Kolodvorska 1
Broj zaposlenih:   30

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

direktor:   Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur

Djelatnosti:

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Održavanje groblja Javna rasvjeta
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih

Strateške odrednice Društva:

Usmjerene prema korisnicima usluga:

 • kontinuirano gospodarenje komunalnim otpadom
 • očuvanje i unapređenje stanja u okolišu
 • zaštita prirode i zdravlja ljudi
 • zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti svih korisnika usluga

Usmjerene prema radnicima Društva:

 • osigurati ugodnu i stabilnu radnu sredinu
 • omogućiti profesionalno napredovanje i razvoj karijere
 • unapređenje kvalitete radnih procesa