Parkovi Duga Resa

ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

 

Kako bi osigurali normalan i zdrav život stanovnika Grada Duge Rese i okolice, ″ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.″ u sklopu svoje svakodnevne djelatnosti obavlja odvoz i deponiranje miješanog komunalnog otpada isto kao i odvoz glomaznog otpada.

Glomazni otpad se besplatno prikuplja dva puta godišnje (u proljeće i jesen) tako da svaki mjesni odbor, ovisno o njegovoj veličini, dobije određeni broj kontejnera za glomazni otpad.

Komunalni otpad od domaćinstava na području Grada Duge Resa se odvozi jedan puta tjedno odnosno četiri puta mjesečno (Pravilnik o uvjetima isporuke javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, od 04. travnja 2016. godine), a na području Općine Generalski Stol dva puta mjesečno (Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i prijevoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada sa područja Općine Generalski Stol, od 13. studenog 2014.)

Ukoliko dan odvoza otpada pada na blagdan ili državni praznik, građani će o tome biti na vrijeme obaviješteni putem medija ili mogu nazvati našu tehničku službu na broj telefona 047/843-060.