Parkovi Duga Resa

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Nerazvrstane ceste su javne ceste koje svatko može koristiti bilo za privatne bilo za poslovne svrhe. To su ceste koje povezuju ulice u gradovima, gradove i okolna naselja, ceste do gospodarskih i poslovnih objekata te sve ostale ceste na području gradova i naselja.

Jedinica lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te poslova građenja nerazvrstanih cesta uz odgovarajuću primjenu odredbi Članka 23, 26. i 33. ovoga Zakona (Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, članak 107). Na području grada Duge Rese, to društvo je ″ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.″ osnovano od strane Grada Duge Rese.

Kao i za ostale javne ceste, za nerazvrstane se obavlja ista djelatnost. Čišćenje kolnika, pločnika te svaka ostala aktivnost kako bi građani mogli svakodnevno obavljati svoje obaveze.