Parkovi Duga Resa

Dana 09.08.2019. godine donesen je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić.

Cjenik se primjenjuje od 09.09.2019. godine.

Dana 30. prosinca 2016. godine temeljem Aneksa ugovora o koncesiji za prijevoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada sa područja Općine Generalski Stol donesen je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Generalski Stol. Stupanjem na snagu novog cjenika UR.BR. 6/2017 dana 02. siječnja 2017. godine prestaje važiti cjenik od 09.prosinca 2014.godine.

13.02.2013

CJENIK DODATNIH USLUGA ČISTOĆE DUGA RESE d.o.o.

CJENIK_dodatnih_usluga_ČISTOĆE_DUGA_RESA_d.o.o..pdf

Temeljem Odluke o visini cijena dodatnih usluga Komunalnog Duga Resa d.d. od dana 20.01.2012. godine i Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline zaključenog između tvrtki KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. i ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o. dana 01. siječnja 2013. godine i ovjerenog kod javnog bilježnika Zdravke Bišćanin-Pešut, iz Duge Rese, Bana Josipa Jelačića 7 dana 08. siječnja 2013. godine pod poslovnim brojem OV-61/2013 direktor tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o. Duga Resa, Kolodvorska 1 dana 13. veljače 2013. godine donosi dokument.

 
Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.