Parkovi Duga Resa

CJENIK POGREBNIH I GROBLJANSKIH USLUGA ČISTOĆE DUGA RESA d.o.o.

Cjenik_pogrebnih_i_grobljanskih_usluga_Čistoće_Duga_Resa_d.o.o..pdf

Temeljem Odluke o cijenama pogrebnih i grobljanskih usluga Čistoće Duga Resa d.o.o. od dana 01.08.2014. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama pogrebnih i grobljanskih usluga Čistoće Duga Resa d.o.o. od dana 28.07.2014. godine, klasa: 021-01/13-01/16, urbroj: 2133/03-01/02-14, direktor Čistoće Duga Resa d.d. Marijan Kovačić, mag.ing. dana 01.08.2014. god. objavljuje ovaj dokument.

 
Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.