Parkovi Duga Resa

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

PLAN_NABAVE_ZA_2013._godinu._IZMJENA.pdf

(pročišćeni tekst)

ODLUKA_o_izmjeni_Plana_nabave_za_2013._godinu.pdf

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) direktor tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o. dana 07. lipnja 2013. godine donosi slijedeću odluku.

ODLUKA_o_izmjeni_Plana_nabave_za_2013._godinu.pdf

Temeljem čl. 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) direktor tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o. dana 11. prosinca 2013. godine donosi ovu Odluku.

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

PLAN_NABAVE_ZA_2014._godinu.pdf

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

PLAN_NABAVE_2015.pdf

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN_NABAVE_2016.pdf

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan_nabave_2017..pdf