Parkovi Duga Resa

Djelatnosti Čistoće Duga Resa d.o.o.

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Održavanje groblja
 • Javna rasvjeta
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • Sektor upravljanja nekretninama
 • Pogrebnička djelatnost
 • Posredovanje za posmrtnu pripomoć