Parkovi Duga Resa

Djelatnosti Čistoće Duga Resa d.o.o.

  • Održavanje čistoće
  • Odlaganje komunalnog otpada
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Tržnice na malo
  • Održavanje groblja
  • Javna rasvjeta
  • Skupljanje otpada za potrebe drugih
  • Prijevoz otpada za potrebe drugih
  • Sektor upravljanja nekretninama