Parkovi Duga Resa

Korisnici usluga Čistoće Duga Resa d.o.o.

Usmjerene prema korisnicima usluga

  • kontinuirano gospodarenje komunalnim otpadom
  • očuvanje i unapređenje stanja u okolišu
  • zaštita prirode i zdravlja ljudi
  • zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti svih korisnika usluga