Parkovi Duga Resa

Javna nabava

nema novosti u popisu.

OBJAVA

Temeljem članka 80. stavke 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Čistoća Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa, OIB: 22543506354, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

• SPECTO d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, Duga Resa, OIB:86403301160