Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe čistoće duga resa d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

O projektu:

Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ZA POTREBE ČISTOĆE DUGA RESA d.o.o.
Ime korisnika: ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 1.832.806,66 kuna
EU sufinanciranje projekta (85%): 1.480.000,00 kuna
Program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija