Temeljem Odluke  o organizaciji manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“ godini od dana 02. studenoga 2022. godine, Klasa;334-01/20-01/01, Ur. Broj;2133/03-03/01-22-42 Čistoća Duga Resa d.o.o. dana 07. studenoga 2022. godine objavljuje;

NATJEČAJ

ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA „ADVENTU NA MREŽNICI 2022“

 

Čistoća Duga Resa d.o.o. je suorganizator, a Turistička zajednica područja četiri rijeke je organizator manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“.

Navedena manifestacija trajati će u vremenu od 26. studenoga 2022. godine do 06. siječnja 2022. godine na prostoru Amfiteatra u Parku dr. Franje Tuđmana prema Programu kojeg će donijeti  organizator u suradnji sa suorganizatorima.

Ovim natječajem daju se u zakup lokacije kako slijede;

3 lokacije javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga sukladno dogovoru sa organizatorom – prodavanje hrane i pića po cijeni zakupnine od 100,00 kuna uvećano za PDV po danu zakupa.

Zakupnici dužni su osigurati ugostiteljsku ponudu jela i pića  obvezno u dane  rada klizališta.

Zakupnici nisu dužni raditi niti plaćati zakupninu za dane u kojima  ne radi klizalište.

Rano vrijeme zakupnika odrediti će se u danima rada klizališta sukladno potrebama organizatora.

Zakupnici imaju obvezu prigodnog blagdanskog ukrašavanja objekata u kojem pružaju uslugu.

Zakupnici su dužni pridržavati se svih epidemioloških mjera.

PISANE PONUDE moraju sadržavati;

  • Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe sa OIB-om i sjedištem,
  • Kontakt podatke; adresa, e-mail, broj telefona
  • Broj lokacije za koju se podnosi ponuda,
  • Ponuđeni iznos zakupa,
  • Dokaz o uplati jamčevine u visini od 500,00 kuna na račun; HR6024000081110369617
  • Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
  • Opis ugostiteljske ponude,
  • Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom u (kW).

 

Zakupnik je obavezan pribaviti sve potrebne dozvole po posebnim propisima kao i poštivati Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o načinu obavljanja djelatnosti.

Odluku o odabiru ponude donosi Izborno povjerenstvo ocjenjujući sadržaj ponuđenih aktivnosti s aspekta organizatora događanja, te će se ista dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od 3 dana od dana za završetka natječaja.

Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku. Prije potpisa ugovora o zakupu zakupnik je dužan dostaviti dokaz o uplati predujma zakupnine u visini od 3.500,00 kn uvećano za PDV, a stvarni obračun zakupnine po danima rada klizališta izvršiti će se na kraju manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“.

U iznos predujma zakupnine uračunati će se uplaćena jamčevina.

Odabrani ponuditelj obavezan je zaključiti ugovor o zakupu  sa Čistoćom Duga Resa d.o.o. u suprotnom se smatra da je odustao od ponude, a Čistoća Duga Resa d.o.o. zadržava iznos jamčevine.

Čistoća Duga Resa d.o.o. vratiti će iznos jamčevine ponuditeljima čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija.

Svaki ponuditelj može se javiti za jednu ili više lokacija. Za svaku lokaciju mora biti napisana posebna ponuda.

Ponude se dostavljaju na adresu; ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. KOLODVORSKA 1, 47 250 DUGA RESA sa naznakom; „ Ne otvaraj; Javni natječaj; ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJE „ADVENT NA MREŽNICI 2022“

Rok za dostavu ponuda je 17. studeni 2022. godine u 08:00 sati bez obzira na način dostave.

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.

Ovaj natječaj objaviti će se na web stranicama; Čistoće Duga Resa d.o.o. i Turističke zajednice područja četiri rijeke

Rezultati natječaja objaviti će se najkasnije 22. studenog 2022. godine na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. i Turističke zajednice područja četiri rijeke

Čistoća Duga Resa d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu bez odgovornosti prema sudionicima i bez obrazloženja odluke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi info@cistoca-dugaresa.hr