Temeljem Odluke  o organizaciji manifestacije „Ljeto na Četiri rijeke – Grin fest 2024.“ od dana 22. siječnja 2024. godine, Klasa; 334-02/24-01/01, Ur. Broj; 2133/03-03/02-24, i Odluke o izmjeni  Odluke o organizaciji manifestacije „Ljeto na Četiri rijeke – Grin fest 2024.“ od dana 17. svibnja  2024. godine, Klasa; 334-02/24-01/01, Ur. Broj; 2133/03-03/02-24-14,Čistoća Duga Resa d.o.o. dana 20. svibnja 2024. godine objavljuje;

NATJEČAJ

ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJI „LJETO NA ČETIRI RIJEKE – GRIN FEST 2024.“

 

Čistoća Duga Resa d.o.o. je  suorganizator, a Turistička zajednica područja Četiri rijeke organizator manifestacije „Ljeto na Četiri rijeke – Grin fest 2024.“

Navedena manifestacija trajati će u terminima 22.6., 23.6., 24.6., 28.6., 29.6., te 30.  lipnja 2024. godine na prostoru Amfiteatra u Parku dr. Franje Tuđmana, na gradskom i drugim kupalištima  uz obalu rijeke Mrežnice , te po potrebi i na drugim javnim  površinama u Gradu, prema Programu kojeg će donijeti  organizator u suradnji sa suorganizatorima.

Ovim natječajem daju se u zakup lokacije kako slijede;

  1. Četiri (4) lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga – prodavanje hrane i pića sukladno shemi u privitku po cijeni od 180,00 € uvećano za PDV po danu zakupa.
  2. Dvije (2) lokacije za pružanje ugostiteljskih i drugih usluga – jednostavne ugostiteljske usluge – prodavanje animacijsko – zanimacijskog programa i jednostavne hrane koje će se odrediti po dogovoru sa organizatorom po cijeni od 40,00 € uvećano za PDV po danu zakupa.

Zakupnici dužni su osigurati ugostiteljsku ponudu jela i pića i prigodnu prodaju na štandovima obvezno u gore navedenim danima – prema programu događanja, minimalno od 16,00 – 00,00 sati.

Zakupnici nisu dužni raditi niti plaćati zakupninu za dane u kojima organizator obustavi organizirane