Naslovna / Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.

Funkcija javne rasvjete je da omogući sigurno noćno odvijanje prometa ljudi i vozila kroz grad Dugu Resu i okolna mjesta. Isto tako da naglasi izgled prostora, a da se pri tome promet može sigurno i kontinuirano odvijati.

Ova djelatnost obuhvaća:

  • postavljanje stupova za rasvjetu,
  • održavanje postojećih lampi,
  • održavanje električnih mreža,
  • zamjenu i popravak dotrajalih lampi i žarulja,
  • pronalazak i otklanjanje kvarova,
  • zbrinjavanje dotrajalih materijala sustava održavanja.

Stoga, molimo građane da sve uočene kvarove (izgorjele žarulje, iskrivljen ili polomljen stup od javne rasvjete i sl.) prijave u Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu u Gradu Dugoj Resi odnosno komunalnom redaru na broj: 098/981-5743