Naslovna / Zimska služba

Zimska služba

Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.

Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Zimsku službu na području Grada Duge Rese provodi Čistoća Duga Resa d.o.o.

Planom Zimske službe obuhvaćeno je raljenje i posipavanje cesta i nogostupa u ukupnoj dužini od 52 km.

Radovi Zimske službe određeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, a ovise o vremenskim uvjetima i geografsko – klimatskim značajkama područja.

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenoga  2021. do 15. travnja 2022. godine 24 – sata dnevno.

Za potrebe zimske službe Čistoća Duga Resa d.o.o. na raspolaganju ima slijedeću mehanizaciju:

  • JCB 4 CX; JCB 3 CX
  • ANTONIO CARRARO s posipačem
  • ZETOR Proxima s posipačem
  • LABIN PROGRES TUBER s posipačem
  • MAN s posipačem