Naslovna / Gospodarenje otpadom / Općina Generalski Stol

Općina Generalski Stol

Odluke i pravilnici

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Generalski Stol