Naslovna / Gospodarenje otpadom / Općina Netretić

Općina Netretić

Odluke i pravilnici

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić