Naslovna / Upravljanje nekretninama

Upravljanje nekretninama

Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.

Odjel stambenog upravljanja upravlja sa 104 ulaza čija stambena površina iznosi cca 67.090 m2.

Upravljanje stambenim zgradama obuhvaća:

  • održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
  • osiguranje zgrada
  • utvrđivanje visine pričuve
  • ugovaranje kredita za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada
  • zastupanje suvlasnika pred sudom u postupcima koji proizlaze iz upravljanja
  • ostale poslove koji proizlaze iz upravljanja, a regulirani su međuvlasničkim  ugovorom (Ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obaveze između suvlasnika i predstavnika)  i ugovorom o     upravljanju (regulirani odnosi između predstavnika suvlasnika i upravitelja.

Naknada za sve operativne poslove je jedinstvena  i nema dodatnih troškova. Izvješća za sve stambene zgrade predstavnicima su dostupna svakodnevno.

Članovi smo UDRUGE Upravitelj, krovne strukovne udruge najvećih upravitelja u RH.

Svojim radom, uz pomoć predstavnika i svih suvlasnika zgrada kojim upravljamo pokušavamo što više očuvati vrijednost stambenog fonda i pridonijeti podizanju kvalitete življenja.