Parkovi Duga Resa

ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Kao i svaka druga djelatnost, upravljanje, korištenje te izgradnja groblja uređeni su Zakonom o grobljima (NN 19/98). Njime upravlja pravna osoba ili neki drugi subjekt koji zadovoljava zakonske propise. Na području grada Duge Rese i okolice to je ″ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.″

Osnovna djelatnost ovog sektora jest prodaja grobnih mjesta, održavanje i uređenje groblja, organiziranje i obavljanje sahrana te izdavanje raznih potvrda za ostavinsku raspravu i odobrenja za građevinske radove (izgradnju nadgrobnih ploča, spomenika…) i sl.

″ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.″ upravlja sa dva groblja-

Sv. Petar u Duga Resi

Sv. Ivan u Zvečaju

Od 2004. g. grobna mjesta se daju na korištenje na neodređeno vrijeme nakon što korisnici plate trajni zakup u određenom iznosu, odnosno ukoliko kupe novo grobno mjesto, koje može biti jednogrobno, dvogrobno, trogrobno, četverogrobno ili grobnica. Nakon toga svaki korisnik ima pravo dobiti Rješenje u kojemu je navedeno da mu je to grobno mjesto dodijeljeno na trajno korištenje, tko je ukopan te mogu navesti tko će imati pravo ukopa.  Za korištenje, svaki je korisnik dužan plaćati godišnju grobnu naknadu koja također ovisi o veličini grobnog mjesta.

 

Pravo korištenja grobnog mjesta može se steći ostavinskom raspravom i prenijeti na drugog korisnika (nasljednika), ustupiti nekoj trećoj osobi  putem izjave u kojoj se korisnik odriče prava korištenja grobnog mjesta (ili svog dijela) u korist te osobe te kupoprodajnim ugovorom između dvije osobe koje već imaju pravo korištenja grobnog mjesta ili kupnjom novog grobnog mjesta od "Čistoće Duga Resa d.o.o.". Ako je riječ o nasljeđivanju, potrebno je dostaviti Rješenje o nasljeđivanju u računovodstvo Čistoće Duga Resa d.o.o. kako bismo to mogli unesti u našu evidenciju. Ukoliko se grobno mjesto ustupa, gore navedenu izjavu je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika te ju također donijeti u računovodstvo Čistoće Duga Resa d.o.o. radi promjene vlasnika.

Korisnici grobnih mjesta imaju obvezu održavati ih, a da pri tome paze da se okolna grobna mjesta ne bi oštetila ili narušio mir ostalih posjetitelja. 

Za sva ostala pitanja, korisnici se mogu javiti u našoj upravi svakim radnim radom od 06:00-14:00 kada je ljetno radno vrijeme odnosno od 07:00-15:00 za vrijeme zimskog radnog vremena.