Parkovi Duga Resa

Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.docx

Temeljem čl. 8. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) ispunjavanjem ovog zahtjeva možete zatražiti pravo pristupu informacijama.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

ZAHTJEV_ZA_DOPUNU_ILI_ISPRAVAK_INFORMACIJE.docx

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEV_ZA_PONOVNU_UPORABU_INFORMACIJA.docx

ODLUKA - PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

ODLUKA_-_ponovna_uporaba_informacija.pdf

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju Čistoća Duga Resa d.o.o. (potpuni tekst), od dana 07.08.2015. godine i članka 31. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/03, 85/15 ) direktor Društva dana 15.01.2016. godine donio je sljedeći odluku.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2015._godinu.pdf

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije__1_.pdf

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br.25/13.) Povjerenica za informiranje donosi ove kriterije

Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

ODLUKA_o_određivanju_službene_osobe_za_rješavanje_ostvarivanja_prava_na_pristup_informacijama.pdf

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. Kolodvorska 1, Duga Resa dana 30.listopada 2013. godine donosi ovaj dokument.