Naslovna / Gospodarenje otpadom / Grad Duga Resa

Grad Duga Resa

Odluke i pravilnici

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Duga Resa