Parkovi Duga Resa

Obavještavamo korisnike Čistoća Duga Resa d.o.o. sa područje Općine Generalski Stol da će imati mogućnost korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta dana 11.03.2020. prema navedenom rasporedu.

Obavještavamo korisnike Čistoća Duga Resa d.o.o. sa područja Općine Netretić da će imati mogućnost korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta dana 10.03.2020. prema navedenom rasporedu.

Obavještavamo korisnike Čistoća Duga Resa d.o.o. da će na području Grada Duga Resa imati mogućnost korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u preiodu od 02.03. do 09.03.2020. prema objavljenom rasporedu.

nema novosti u popisu.