Parkovi Duga Resa

nema novosti u popisu.

26.11.2016

SA EDUKACIJA

Uz posjete vrtićima i mjesnim odborima, predstavnici tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. također provode edukacije učenika svih razreda i usmjerenja Srednje škole "Duga Resa".

 

Cilj je približiti učenicima naviku odvajanja otpada te brigu o čistoći okoliša. Učenici na ovaj način dobivaju uvid u način gospodarenja otpadom te zadanim ciljevima vezanim uz zaštitu okoliša na koje se obvezala Republika Hrvatska.

 

Danas se na području Grada odvaja tek 6,67% otpada, a provođenje upravo ovakvih edukacija ima za cilj osvijestiti širu javnost o potrebi dostizanja učinka razvrstavanja od propisanih 60%.